<
Breaking - detail
<
Breaking - detail
Hand carved lettering
Nabresina limestone